Vil DU være med å bygge opp gründermiljøet i Norge?

Gründerskolen Alumni er ett av Norges viktigste nettverk, som vi har rundet 1100 medlemmer. Målet med Alumniforeningen er å skape møteplasser hvor medlemmene kan knytte kontakter og dele erfaringer. Ettersom de første studentene dro ut i 1999, er det nå mange i nettverket som sitter i spennende jobber og har samlet verdifull erfaring.

I høst skal det velges nytt styre for GSA, og alle medlemmer kan stille til valg som leder, nestleder eller styremedlem! Vi ber deg derfor ta kontakt med valgkomiteen dersom du er interessert i å stille, eller vet om noen som vil være bra kandidater. Spesielt oppfordres alle nye!


Hva vil det si å være med i GSA-styret?
Styret er motoren i GSA, som sørger for et mangfold av aktiviteter i nettverket. Blant annet jobber styret med å arrangere sammenkomster for medlemmene, herunder den årlige middagen og after work-treff både i Oslo og andre byer.

Vi drifter også bloggen http://grunderskolenalumni.wordpress.com/ og sender ut månedlige nyhetsbrev, tillegg til å drifte Facebook-siden og LinkedIn gruppen. Styret vil gjerne ha inn folk som har lyst til å være med å videreutvikle disse til en sterk og funsjonell tilstedeværelse på nett. Det er også viktig for oss å holde kontakten med nye og gamle alumner og finne ut hva som rører seg i nettverket. Har du lyst på nye venner, verdifuller kontakter og masse gøy er det ingen grunn til å nøle!

GSA jobber også mot næringslivet og organisasjoner med å profilere Gründerskolen og inngå samarbeidsavtaler som kommer medlemmene til gode. Det er mange organisasjoner og bedrifter som ønsker å samarbeide med GSA, og styret håper å få inn nye krefter som er gode på nettverksbygging til å jobbe videre med dette. Styret ønsker også personer med erfaring fra salg og sponsorarbeid.

Foruten dette jobber styret med et mentorprogram sammen med Polyteknisk Forening Ledelse med mer. Dersom du har ideer til andre ting du som styremedlem kunne tenke deg å jobbe med er det bare bra.

Hvordan stiller jeg til valg?
Det skal velges ny leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Leder og nestleder velges for ett år om gangen, mens styremedlemmer velges for to år. Tre styremedlemmer fra forrige styreperiode fortsetter. Å sitte i GSA-styret er en god mulighet til å skaffe seg mange kontakter innen innovasjonsmiljøet og ikke minst treffe mange trivelige folk! Alle i styret jobber frivillig og det er fullt mulig å kombinere styreverv med full jobb eller studier.

Kandidater til valget må kontakte leder av valgkomiteen Ingrid Ødegaard ingrid.odegaard@gmail.com eller 97600631, innen 18.september 2011 med følgende informasjon:
– Navn, alder, bosted, yrkesstatus/student
– Gründerskole-destinasjon
– CV
– Ønsket rolle i styret (leder, nestleder eller styremedlem)
– En kort valgappell på maks 200 ord med presentasjon av deg selv, hvorfor du bør velges og hva du ønsker å bidra med i styret.

Kandidatene til årets valg vil bli intervjuet av valgkomiteen i uke 39 via telefon. Selve valget avholdes på web fra 7.oktober, og det nye styret blir offentliggjort på festmiddagen lørdag 22.oktober. Ta kontakt med valgkomiteen ved Ingrid Ødegaard (ingrid.odegaard@gmail.com) dersom du lurer på noe.

Mvh
Valgkomiteen 201