-Vil du stille til valg i Gründerskolen Alumni?

Det er snart klart for valg i GSA; ønsker du et styreverv? – meld deg nå! 

Det skal ved årets valg velges en styreleder, en nestleder og tre styremedlemmer. Det er med andre ord ulike spennende roller å velge mellom. Styret er de som drifter GSA, og man har således en nøkkelposisjon for å bidra til å forme og utvikle alumniforeningen vår videre. Et styreverv i GSA er et styreverv med mange muligheter! Du vil også knytte tettere kontakt med medlemmene i nettverket vårt, samarbeidspartnere og andre interessenter innen innovasjonsmiljøene i Norge.

Som styremedlem i GSA får man verdifull erfaring med styreverv og hvordan en frivillig organisasjon driftes. Dette er verdifull erfaring å ha med seg i arbeidslivet, og såklårt – på CVen! Men ikke minst; den kontaktflaten man opparbeider seg er gull verd!

Styret2014

Hva vil det si å være med i GSA-styret?
Styret er motoren i GSA, som sørger for et mangfold av aktiviteter i nettverket. Blant annet jobber styret med å arrangere sammenkomster for medlemmene, herunder den årlige middagen og samt fora for nettverksbygging.

Vi drifter også bloggen http://grunderskolenalumni.wordpress.com/ i tillegg til å drifte Facebook-pagen, Facebook-gruppen og LinkedIn-gruppen. Styret vil gjerne ha inn folk som har lyst til å være med å videreutvikle disse til en sterk og funksjonell tilstedeværelse på nett. Det er også viktig for oss å holde kontakten med nye og gamle alumner og finne ut hva som rører seg i nettverket. Har du lyst på nye venner, verdifuller kontakter og masse gøy er det ingen grunn til å nøle!

GSA jobber også mot næringslivet og organisasjoner med å profilere Gründerskolen og inngå samarbeidsavtaler som kommer medlemmene til gode. Det er mange organisasjoner og bedrifter som ønsker å samarbeide med GSA, og styret håper å få inn nye krefter som er gode på nettverksbygging til å jobbe videre med dette. Styret ønsker også personer med erfaring fra salg og sponsorarbeid.

Hvordan stiller jeg til valg?
Det skal velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Leder og nestleder velges for ett år om gangen, mens styremedlemmer velges for to år. Totalt vil fire personer fra forrige styreperiode fortsette. Å sitte i GSA-styret er en god mulighet til å skaffe seg mange kontakter innen innovasjonsmiljøet og ikke minst treffe mange trivelige folk! Alle i styret jobber frivillig og det er fullt mulig å kombinere styreverv med full jobb eller studier.
Kandidater til valget kan sende mail til styret på styret@gsa.no eller ta kontakt med Styrelder Hanne Hodnungseth (tlf 48 11 86 39) innen utløpet av mandag 5. oktober 2015 med følgende informasjon:

  • Navn, alder, bosted, yrkesstatus/student
  • Gründerskole-destinasjon
  • CV
  • Ønsket rolle i styret (leder, nestleder eller styremedlem)
  • En kort valgappell på maks 200 ord med presentasjon av deg selv, hvorfor du bør velges og hva du ønsker å bidra med i styret.

Intervju vil bli utført kontinuerlig av valgkomiteen og et eventuelt valg vil bli avholdt via nett så fort det lar seg gjøre. Det nye styret vil bli presentert på den årlige alumnimiddagen, Lørdag 31. oktober.

Mvh

Valgkomiteen 2015