Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer

Under fremkommer informasjon om kandidatene for årets styrevalg, herunder kandidatens valgappell og lenke til kandidatens Linkedin-CV. Informasjonen under er listet opp i alfabetisk rekkefølge etter kandidatenes etternavn. Valgkomiteens innstilling fremkommer i valgseddelen, som du finner her. Samme sted kan du som medlem også avlegge din stemme. Informasjon om valget og stemmeseddel er sendt ut til alle GSA-medlemmer med en …

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer Les mer »