Vil du være med å bygge Norge etter oljen?

Grunderskolens Alumnistyre søker nye medlemmer!

Gründerskolen Alumni er ett av Norges viktigste nettverk, som har rundet 1600 medlemmer. Målet med Alumniforeningen er å skape møteplasser hvor medlemmene kan knytte kontakter og dele erfaringer. Ettersom de første studentene dro ut i 1999, er det nå mange i nettverket som sitter i spennende jobber og har samlet verdifull erfaring.

I høst skal det velges nytt styre for GSA, og alle medlemmer kan stille til valg som leder, nestleder eller styremedlem! Vi ber deg derfor ta kontakt med valgkomiteen dersom du er interessert i å stille, eller vet om noen som vil være bra kandidater. Spesielt oppfordres alle nye!

Hva vil det si å være med i GSA-styret?

Styret er motoren i GSA, som sørger for et mangfold av aktiviteter i nettverket. Blant annet jobber styret med å arrangere sammenkomster for medlemmene, herunder den årlige middagen og after work-treff i oslo.

Vi drifter også bloggen https://grunderskolenalumni.wordpress.com/ i tillegg til å administrere Facebook-siden og LinkedIn-gruppen. Styret vil gjerne ha inn folk som har lyst til å være med å videreutvikle disse til en sterk og funksjonell tilstedeværelse på nett. Det er også viktig for oss å holde kontakten med nye og gamle alumner og finne ut hva som rører seg i nettverket. Har du lyst på nye venner, verdifulle kontakter og masse gøy er det ingen grunn til å nøle!

GSA jobber også mot næringslivet og organisasjoner med å profilere Gründerskolen og inngå samarbeidsavtaler som kommer medlemmene til gode. Det er mange organisasjoner og bedrifter som ønsker å samarbeide med GSA, og styret håper å få inn nye krefter som er gode på nettverksbygging til å jobbe videre med dette. Styret ønsker også personer med erfaring fra salg og sponsorarbeid.

Foruten dette jobber styret med et mentorprogram sammen med Polyteknisk Forening Ledelse med mer. Dersom du har ideer til andre ting du som styremedlem kunne tenke deg å jobbe med er det bare bra.

Hvordan stiller jeg til valg?

Det skal velges leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Leder og nestleder velges for ett år om gangen, mens styremedlemmer velges for to år. Totalt vil fem personer fra forrige styreperiode fortsette og/eller stille til gjenvalg. Å sitte i GSA-styret er en god mulighet til å skaffe seg mange kontakter innen innovasjonsmiljøet og ikke minst treffe mange trivelige folk! Alle i styret jobber frivillig og det er fullt mulig å kombinere styreverv med full jobb eller studier.

Kandidater til valget kan sende mail til styret på styret@gsa.no eller ta kontakt med leder Marley K. Singarajah (tlf 45472159) innen 20. oktober 2013 med følgende informasjon:

  • Navn, alder, bosted, yrkesstatus/student

  • Gründerskole-destinasjon

  • CV

  • Ønsket rolle i styret (leder, nestleder eller styremedlem)

  • En kort valgappell på maks 200 ord med presentasjon av deg selv, hvorfor du bør velges og hva du ønsker å bidra med i styret.

Intervju vil bli utført kontinuerlig av valgkomiteen og et eventuelt valg vil bli avholdt via nett så fort det lar seg gjøre. Det nye styret vil bli presentert på den årlige alumnimiddagen, 2. November.

Mvh

Styret,

for Valgkomiteen 2013

Presentasjon av nytt styre

Åtte nye ildsjeler har blitt valgt inn i styret for Gründerskolen alumni for perioden 2012/2013. For å bli bedre kjent med oss oppfordrer vi selvfølgelig alle til å komme på Tørst Torsdag og hilse og ta en pils (siste torsdag i hver måned),  men siden det til tider kan være vanskelig å møte 1200 medlemmer face-to-face har styremedlemmene her fått lov til å skrive litt om seg selv og sine visjoner og mål for GSA:

Leder: Thomas Normann – BSc i kommunikasjonsteknologi og MSc i Entreprenørskap og forretningsutvikling fra NTNU. Gründerskolen Boston sommer 2011. Thomas jobber med masteren som leveres til våren før han skal begynne å jobbe hos Accedo. Som leder av GSA ønsker han å bidra til å skape en sterkere identitet for GSA; at medlemmene skal se fordelene som eksisterer i nettverket, gründere som trenger tips og råd skal finne det her, og karrierejegerne skal få høre om de beste jobbtilbudene via dette nettverket. Visste du at omtrent 1 av 4 GSA-ere jobber i lederstillinger?

Nestleder og øk.ans.: Caroline Syverstad – MSc i psykologi fra UiO. Gründerskolen i Houston sommeren 2009. Caroline er sisteårs student, og leverer inn masteroppgaven til våren. Hun ønsker å jobbe for at GSA blir også sett utad i næringslivet. Medlemmene i GSA utgjør en stor ressurs og hun ønsker å synliggjøre dette. Det kommer snart en ny stortingsmelding om innovasjon i Norge – der skal vi bidra!

Samarbeidsansvarlig: Yang Cui – BSc i Automasjon/ Kybernetikk fra Kina, og MSc i Innovasjon & Entreprenørskap på Blindern. Gründerskolen Johannesburg 2007. I dag jobber Yang som produktsjef i Lilleborg og skal etter nyttår starte i en ny stilling i Orkla ASA (Internrevisjon). Parallelt med jobben driver hun sitt eget selskap Breton AS sammen med to andre gründere. Det siste de lanserte var designproduktet Keybuddy (www.keybuddy.com) som nå er ute hos 50+ handler som har fokus med designvarer i landet, og er startet med eksport til Island og Sverige også. Hun vil være en ”service-minded” person for alle GSA’ere, og har lyst til å gi noe tilbake til Gründerskolen hvor hun selv fikk utrolig nytte av i oppholdet i Johannesburg. Yang mener at lærdomen i studien har fortsatt blitt gjenspeilet i den løpende lærdomen i arbeidslivet.  Det å skape et verdifullt felleskap kan noen ganger ha store innvirkninger på samfunnet hvor vi lever i. Hun vil benytte anledning til å fremme nye ideer, skape energi, ivareta entreprenør-ånden og tilby enda flere muligheter for de som trenger dem!

Redaktør:
Mikkel Gedde – BSc i Marketing Management fra BI, og MSc i Innovation & Entrepreneurship fra BI. Gründerskolen Shanghai vår 2009. Mikkel er i dag med-gründer i Fennek & Friends AS (etablert høsten 2009), en teknologibedrift som utkvikler applikasjoner til sosiale medier og egne tjenester. Fennek er én av kun 90 Facebook Preferred Developer Consultans i verden og har god erfaring med å utvikle Facebook applikasjoner. Andre interesseområder er innovasjon, forretningsutvikling, teknologi og digitale medier. Primært ønsker han å bygge opp merkevarestatusen til GSA slik at medlemmene i nettverket skal få en enda høyere status i næringslivet og bli anerkjent for å være meget dyktige. Samtidig ønsker Mikkel at GSA skal være et viktig forum for gründere med faglig og sosialt påfyll. Vi må utnytte GSA nettverket og våre kontakter!

Redaktør: Berit Bye – Bakgrunn fra havbruksbiologi og Systemdynamikk fra UiB. Gründerskolen Boston 2007. Hun eier og driver nettsiden Hestefoto.no med salg av løps- og stevnebilder, og jobber til daglig i Oslo Vinterpark på Tryvann. Berits mål med GSA er å gjøre det til noe mer enn en årlig middag, og få GSA medlemmer som merkevare kjent ute i næringslivet. Hun ønsker også flere faste sosiale arenaer i alle de store byene, samt gjøre GSA mer synlig på nett.

Sponsoransvarlig: Ann Elida Eide – MSc i Finans fra NHH. Gründerskolen San Francisco 2008. Ann Elida jobber i dag innen økonomi i Bipper Communications, gründerbedriften startet av Årets Kvinnelige Gründer 2011 og som hun skrev forretningsplan for under forkurset til Gründerskolen i 2008. Bipper utvikler trygghetsapps til mobilen og er i dag på vei ut i det internasjonale markedet. Ann Elida ønsker at GSA skal bli et alumninettverk med tettere bånd mellom medlemmene og som gir mer verdi tilbake til medlemmene. Hun vil også jobbe for flere sosiale arrangementer i de største byene i Norge.

Sosialansvarlig: Ørjan Lønningen – Visjonær. Gründerskolen Cape Town 2008. Ørjan jobber i dag som designer i eget selskap. Ønsker et nettverk med større verdi for medlemmene i form av flere tilbud som fordrer aktiv deltakelse.

Arrangementsansvarlig: Marley Kristin Singarajah –  Master i informasjon og kommunikasjons teknologi med fordypning innen E-helse, sikkerhet og systemutvikling ved universitetet i Agder. Gründerskolen Boston sommeren 2011. September 2011 startet Marley som AD&M java konsulent for Capgemini i Oslo, og jobber for tiden som prosjektkoordinator for et demigreringsprosjekt hos SG Finanas. Hun er en sosial og positiv jente, som blir lett motivert av nye utfordringer og kunnskap. Marley ønsker å øke sin kompetanse innenfor innovasjon og ledelse, og er ellers svært fascinert av teknologi. Hennes mål for året i GSA styret og vervet er å tilby sosiale og faglige arrangementer for GSA-medlemmer, som kan bidra til å øke samholdet blant medlemmene, samt være en kilde til å kunne hente motivasjon, inspirasjon og utveksle erfaringer og idee

Nå har dere fått et lite innblikk i hvem vi er og hva vi tenker rundt GSA. Men det nye styret ønsker også å bli bedre kjent med medlemmene, og satser på at mange møter opp på Tørst Torsdag (den siste torsdagen i hver måned) og andre GSA arrengementer.

Har dere andre spørsmål eller idéer, send oss gjerne en mail (styret@grunderskolenalumni.no)!

Vi ønsker dere en god jul og et godt nyttår!

Mvh

Styret 2011/2012

Ps! Husk å meld dere inn i den nye Facebook siden til GSA:

facebook.com/Grunderskolenalumni