Har du lyst på mentor?

Mange av dere har uttrykt interesse for mentorskap og vi har derfor gleden av å invitere dere til å søke om mentor gjennom Polyteknisk Forenings nye mentorprogram.

iStock_000016157945Medium-1024x704

Om mentorprogrammet

Polyteknisk Forening lanserer Norges ledende mentorprogram for unge yrkesaktive våren 2014. Ta del i over 150 års kunnskap fra det som er landets mest innflytelsesrike nettverk, med medlemmer som blant annet H.M. Kongen; tidligere konsernsjef i Statoil, Harald Norvik; leder for Civita, Kristin Clemet og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

For å søke om plass i mentorprogrammet må du:

 • Ha fullført høyere utdanning (minimum en bachelorgrad)
 • Ha jobbet i maksimalt fem år etter fullført utdanning
 • Være medlem i Polyteknisk Forening når mentorprogrammet starter

Søknadsfrist er onsdag 12. februar

Les mer om mentorprogrammet her
Send inn din søknad gjennom søknadsskjemaet her.
Eventuelle spørsmål og forespørsler rettes til innonett@gmail.com.

Vil du være med å bygge Norge etter oljen?

Grunderskolens Alumnistyre søker nye medlemmer!

Gründerskolen Alumni er ett av Norges viktigste nettverk, som har rundet 1600 medlemmer. Målet med Alumniforeningen er å skape møteplasser hvor medlemmene kan knytte kontakter og dele erfaringer. Ettersom de første studentene dro ut i 1999, er det nå mange i nettverket som sitter i spennende jobber og har samlet verdifull erfaring.

I høst skal det velges nytt styre for GSA, og alle medlemmer kan stille til valg som leder, nestleder eller styremedlem! Vi ber deg derfor ta kontakt med valgkomiteen dersom du er interessert i å stille, eller vet om noen som vil være bra kandidater. Spesielt oppfordres alle nye!

Hva vil det si å være med i GSA-styret?

Styret er motoren i GSA, som sørger for et mangfold av aktiviteter i nettverket. Blant annet jobber styret med å arrangere sammenkomster for medlemmene, herunder den årlige middagen og after work-treff i oslo.

Vi drifter også bloggen https://grunderskolenalumni.wordpress.com/ i tillegg til å administrere Facebook-siden og LinkedIn-gruppen. Styret vil gjerne ha inn folk som har lyst til å være med å videreutvikle disse til en sterk og funksjonell tilstedeværelse på nett. Det er også viktig for oss å holde kontakten med nye og gamle alumner og finne ut hva som rører seg i nettverket. Har du lyst på nye venner, verdifulle kontakter og masse gøy er det ingen grunn til å nøle!

GSA jobber også mot næringslivet og organisasjoner med å profilere Gründerskolen og inngå samarbeidsavtaler som kommer medlemmene til gode. Det er mange organisasjoner og bedrifter som ønsker å samarbeide med GSA, og styret håper å få inn nye krefter som er gode på nettverksbygging til å jobbe videre med dette. Styret ønsker også personer med erfaring fra salg og sponsorarbeid.

Foruten dette jobber styret med et mentorprogram sammen med Polyteknisk Forening Ledelse med mer. Dersom du har ideer til andre ting du som styremedlem kunne tenke deg å jobbe med er det bare bra.

Hvordan stiller jeg til valg?

Det skal velges leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Leder og nestleder velges for ett år om gangen, mens styremedlemmer velges for to år. Totalt vil fem personer fra forrige styreperiode fortsette og/eller stille til gjenvalg. Å sitte i GSA-styret er en god mulighet til å skaffe seg mange kontakter innen innovasjonsmiljøet og ikke minst treffe mange trivelige folk! Alle i styret jobber frivillig og det er fullt mulig å kombinere styreverv med full jobb eller studier.

Kandidater til valget kan sende mail til styret på styret@gsa.no eller ta kontakt med leder Marley K. Singarajah (tlf 45472159) innen 20. oktober 2013 med følgende informasjon:

 • Navn, alder, bosted, yrkesstatus/student

 • Gründerskole-destinasjon

 • CV

 • Ønsket rolle i styret (leder, nestleder eller styremedlem)

 • En kort valgappell på maks 200 ord med presentasjon av deg selv, hvorfor du bør velges og hva du ønsker å bidra med i styret.

Intervju vil bli utført kontinuerlig av valgkomiteen og et eventuelt valg vil bli avholdt via nett så fort det lar seg gjøre. Det nye styret vil bli presentert på den årlige alumnimiddagen, 2. November.

Mvh

Styret,

for Valgkomiteen 2013

Mentorprogram for GS-studenter

Teslo i Singapore

Å være mentor er verdifullt, både for mentoren selv og for studentene. Mentorprogrammet i regi av Gründerskolen Alumni (GSA) er et frivillig tilbud med generell veiledning for gründerskolestudenter mens de er på sine respektive studie- og arbeidsplasser i utlandet. Den enkelte student kan hvis han/hun ønsker det ta kontakt med våre mentorer som vil kunne gi praktiske råd og veiledning vedrørende oppholdet basert på egne erfaringer fra gjeldende studiested.

Hva vil det si å være mentor for Gründerskolen? En av årets mentorer er Per Christian Strand Teslo, som vi ba dele noen av sine erfaringer og synspunkt.

Jeg var på Gründerskolen i Singapore 2012. Før avreise var jeg ekstremt usikker på hva jeg kom ned til, hvor jeg skulle jobbe, og ikke minst hvor jeg burde jobbe. Jeg visste heller ikke hvordan bosituasjonen kom til å være, og hvordan jeg burde allokere tiden min. Derfor var det lett å takke ja til tilbudet som mentor for årets kull da jeg på den måte får bidra med å fjerne noe av den trivielle usikkerheten jeg selv møtte.

Som en av to mentorer for årets kull i Singapore har jeg hatt ett to timers foredrag for studentene, der jeg la frem mine erfaringer fra oppholdet, hva jeg ville gjort annerledes, og hva jeg ville gjort igjen. På denne måten fikk årets studenter forhåpentligvis et noe klarere bilde på hva som ventet dem på andre siden av kloden. Videre har jeg vært tilgjengelig på mail og Facebook for henvendelser som måtte komme mens de befinner seg i Singapore. Forespørslene jeg har mottatt har dreid seg om alt fra hvor man burde reise, til hvor man burde jobbe. Et spørsmål dreide seg også om hvordan man kommer seg til skolen fra leilighetene, noe som kan tyde på en smule latskap fra studentenes side, kanskje? 🙂

Mentorordningen er noe jeg skulle sett mer av selv under mitt opphold. Da årets studenter har fått litt klarere rammer før sin avreise er det vel og på sin plass at de tar en liten støyt i form av høyt PSI nivå de første ukene. Det har vært en glede å veilede studentene, og dele mine erfaringer. Det å være mentor for Gründerskolen ville jeg absolutt gjort igjen, og jeg vil anbefale årets studenter til å stille opp og føre stafettpinnen videre.

Søk Gründerskolen, nyt oppholdet!

– Per Christian Strand Teslo

Verdien av å ha en profesjonell mentor

Mentor-illustrasjon

En av de mange fordelene ved å være GSA-medlem er at man får tilgang til å delta gratis på et mentorprogram. GSAs samarbeidspartner, Polyteknisk Forening (PF), stiller med dyktige mentorer i programmet; dette har tidligere vært personer på adm.dir.-nivå, som er vant til å jobbe med mennesker og vet hva det vil si å være en mentor. GSA-styret vil bistå i matchingen mellom den enkelte mentor og mentee i starten.

Mentor-illustrasjon

En erfaren mentor kan hjelpe deg med å utvikle og fremme din karriere. Et sterkt forholdet mellom mentor og menteer/adepter er bygget på samarbeid og engasjement for den faglige eller personlige utviklingen av deltakere på begge sider. I det typiske forholdet mellom deg og mentoren fungerer mentoren som en god samtalepartner — men mentoren kan også spille andre roller: coach, rådgiver, nettverksbygger eller veileder.

Årets mentorordning sparkes snart i gang og for at du skal få et innblikk i hvordan det er, hadde vi et kort intervju med tidligere mentee Jan Helge Maurtvedt, som deler sine erfaringer med GSA-medlemene:

– Hvordan vil du beskrive erfaringen du har med bruk av mentor?

 Jeg har ved flere anledninger brukt mentor aktivt som en uavhengig sparringspartner til å sette meg yrkesmessige mål som er fornuftige og realistiske. Det har vært viktig for meg har vært at jeg eier relasjonen og bruker den aktivt, og at mentor stiller gode spørsmål.

– Hva har du lært mest av fra mentoren din?

 Evnen til å stille spørsmål som får meg til å tenke. Og ikke minst har jeg lært mye om kommunikasjon – mitt viktigste fokus.

– Hva er den største verdien fra mentorprogrammet du benyttet deg av?

Refleksjon og bevissthet rundt egne mål.

– Har det vært noe du lærte tidligere via mentorprogrammet som nå fortsatt har påvirkninger på dine hverdager?

Ja, jeg jobber smartere og mer systematisk innen flere områder, men spesielt innen kommunikasjons-temaet. Jeg jobber mye med å se hvordan ulike handlingsmønster medfører ulike reaksjoner hos motparten og klare å bruke dette til å oppnå ekstraordinære resultater.

«Jeg setter stor pris på GSAs tilbud om gratis mentorordning» sier Jan Helge som avslutter med , «Det anbefales sterkt for andre GSA-medlemmer!»

Er du klar for å være en mentee? Hvis du kan svare «JA» til én eller flere følgende uttalelser, er du en god kandidat til GSAs mentoringordning:

 • Jeg er ansvarlig for min karriere mål og ville dra nytte av en mentor veiledning for å lage en plan for suksess.
 • Jeg er klar til å lytte, men jeg er også klar til å dele mine ideer så det er et «gi-og-ta» forhold.
 • Jeg er klar for objektive tilbakemeldinger å vurdere nye ideer og nye tilnærminger foreslått av mentor min.
 • Jeg har realistiske forventninger for min mentor forhold. Ingen er perfekte og gode relasjoner tar ærlighet, innsats og tid.
 • Jeg er opptatt med skole og arbeid, men jeg er klar til å gjøre en innsats for min fremtid ved å kommunisere med mentor min.


Et engelsk ordtak beskriver godt verdien av å ha en mentor: «Exploring the questions brings more wisdom, than having the answer.»

Ønsker du å få din egen mentor? Send mail til mentor@gsa.no med dine spørsmål eller for å melde deg på. Opplegget er helt gratis og helt ærlig: veldig bra!