Resultater fra medlemsundersøkelsen 2012

I februar og mars gjennomførte styret en medlemsundersøkelse, hvor vi fikk inn nærmere 400 svar. Funnene fra denne undersøkelsen er svært viktig i det videre arbeidet for styret og hjelper oss med å forstå hva medlemmene ønsker. I tillegg gir det oss gode data som viser hvilket fantastisk nettverk dette er, noe som gjør det mulig for oss å samle sponsorer til fremtidige arrangement.

Under er noen av de faktaene vi fant, som vi syns er spesielt spennende. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du laste ned en presentasjon av undersøkelsen her: presentasjon av medlemsundersøkelse 2012.

  1. GSA består i hovedsak av tidligere studenter ved NTNU (25,1 %) og UiO (24,6 %), men vi har også medlemmer fra BI, NHH, UMB, UiA og mange flere utdanningsinstitusjoner!
  2. 93,3 % av medlemmene har mastergrad eller høyere
  3. 34,4 % oppgir at de jobber som leder eller mellomleder
  4. Hvis de hadde fått et godt jobbtilbud de nærmeste 12 månedene, ville 67,8 % ha vurdert å bytte jobb
  5. Mange (45,1 %) har vært med å starte en bedrift. Flere – 76,7 % – har lyst til å starte, eller begynne i en oppstartsbedrift!

Disse tallene er beviset på at Gründerskolen Alumni er et nettverk som kan lede til ny jobb, nye ansatte eller nye gründermuligheter. Du får tilgang til høyt utdannede, og veldig engasjerte mennesker fra de fleste utdannelsesinstitusjoner og fra mange ulike faglige bakgrunner.

Så – hvordan ønsker du å gripe muligheten? Har du forslag til arrangementer styret kan arrangere? Del dine tanker i kommentarfeltet!

Verdien av å ha en profesjonell mentor

Mentor-illustrasjon

En av de mange fordelene ved å være GSA-medlem er at man får tilgang til å delta gratis på et mentorprogram. GSAs samarbeidspartner, Polyteknisk Forening (PF), stiller med dyktige mentorer i programmet; dette har tidligere vært personer på adm.dir.-nivå, som er vant til å jobbe med mennesker og vet hva det vil si å være en mentor. GSA-styret vil bistå i matchingen mellom den enkelte mentor og mentee i starten.

Mentor-illustrasjon

En erfaren mentor kan hjelpe deg med å utvikle og fremme din karriere. Et sterkt forholdet mellom mentor og menteer/adepter er bygget på samarbeid og engasjement for den faglige eller personlige utviklingen av deltakere på begge sider. I det typiske forholdet mellom deg og mentoren fungerer mentoren som en god samtalepartner — men mentoren kan også spille andre roller: coach, rådgiver, nettverksbygger eller veileder.

Årets mentorordning sparkes snart i gang og for at du skal få et innblikk i hvordan det er, hadde vi et kort intervju med tidligere mentee Jan Helge Maurtvedt, som deler sine erfaringer med GSA-medlemene:

– Hvordan vil du beskrive erfaringen du har med bruk av mentor?

 Jeg har ved flere anledninger brukt mentor aktivt som en uavhengig sparringspartner til å sette meg yrkesmessige mål som er fornuftige og realistiske. Det har vært viktig for meg har vært at jeg eier relasjonen og bruker den aktivt, og at mentor stiller gode spørsmål.

– Hva har du lært mest av fra mentoren din?

 Evnen til å stille spørsmål som får meg til å tenke. Og ikke minst har jeg lært mye om kommunikasjon – mitt viktigste fokus.

– Hva er den største verdien fra mentorprogrammet du benyttet deg av?

Refleksjon og bevissthet rundt egne mål.

– Har det vært noe du lærte tidligere via mentorprogrammet som nå fortsatt har påvirkninger på dine hverdager?

Ja, jeg jobber smartere og mer systematisk innen flere områder, men spesielt innen kommunikasjons-temaet. Jeg jobber mye med å se hvordan ulike handlingsmønster medfører ulike reaksjoner hos motparten og klare å bruke dette til å oppnå ekstraordinære resultater.

«Jeg setter stor pris på GSAs tilbud om gratis mentorordning» sier Jan Helge som avslutter med , «Det anbefales sterkt for andre GSA-medlemmer!»

Er du klar for å være en mentee? Hvis du kan svare «JA» til én eller flere følgende uttalelser, er du en god kandidat til GSAs mentoringordning:

  • Jeg er ansvarlig for min karriere mål og ville dra nytte av en mentor veiledning for å lage en plan for suksess.
  • Jeg er klar til å lytte, men jeg er også klar til å dele mine ideer så det er et «gi-og-ta» forhold.
  • Jeg er klar for objektive tilbakemeldinger å vurdere nye ideer og nye tilnærminger foreslått av mentor min.
  • Jeg har realistiske forventninger for min mentor forhold. Ingen er perfekte og gode relasjoner tar ærlighet, innsats og tid.
  • Jeg er opptatt med skole og arbeid, men jeg er klar til å gjøre en innsats for min fremtid ved å kommunisere med mentor min.


Et engelsk ordtak beskriver godt verdien av å ha en mentor: «Exploring the questions brings more wisdom, than having the answer.»

Ønsker du å få din egen mentor? Send mail til mentor@gsa.no med dine spørsmål eller for å melde deg på. Opplegget er helt gratis og helt ærlig: veldig bra!

Presentasjon av nytt styre

Åtte nye ildsjeler har blitt valgt inn i styret for Gründerskolen alumni for perioden 2012/2013. For å bli bedre kjent med oss oppfordrer vi selvfølgelig alle til å komme på Tørst Torsdag og hilse og ta en pils (siste torsdag i hver måned),  men siden det til tider kan være vanskelig å møte 1200 medlemmer face-to-face har styremedlemmene her fått lov til å skrive litt om seg selv og sine visjoner og mål for GSA:

Leder: Thomas Normann – BSc i kommunikasjonsteknologi og MSc i Entreprenørskap og forretningsutvikling fra NTNU. Gründerskolen Boston sommer 2011. Thomas jobber med masteren som leveres til våren før han skal begynne å jobbe hos Accedo. Som leder av GSA ønsker han å bidra til å skape en sterkere identitet for GSA; at medlemmene skal se fordelene som eksisterer i nettverket, gründere som trenger tips og råd skal finne det her, og karrierejegerne skal få høre om de beste jobbtilbudene via dette nettverket. Visste du at omtrent 1 av 4 GSA-ere jobber i lederstillinger?

Nestleder og øk.ans.: Caroline Syverstad – MSc i psykologi fra UiO. Gründerskolen i Houston sommeren 2009. Caroline er sisteårs student, og leverer inn masteroppgaven til våren. Hun ønsker å jobbe for at GSA blir også sett utad i næringslivet. Medlemmene i GSA utgjør en stor ressurs og hun ønsker å synliggjøre dette. Det kommer snart en ny stortingsmelding om innovasjon i Norge – der skal vi bidra!

Samarbeidsansvarlig: Yang Cui – BSc i Automasjon/ Kybernetikk fra Kina, og MSc i Innovasjon & Entreprenørskap på Blindern. Gründerskolen Johannesburg 2007. I dag jobber Yang som produktsjef i Lilleborg og skal etter nyttår starte i en ny stilling i Orkla ASA (Internrevisjon). Parallelt med jobben driver hun sitt eget selskap Breton AS sammen med to andre gründere. Det siste de lanserte var designproduktet Keybuddy (www.keybuddy.com) som nå er ute hos 50+ handler som har fokus med designvarer i landet, og er startet med eksport til Island og Sverige også. Hun vil være en ”service-minded” person for alle GSA’ere, og har lyst til å gi noe tilbake til Gründerskolen hvor hun selv fikk utrolig nytte av i oppholdet i Johannesburg. Yang mener at lærdomen i studien har fortsatt blitt gjenspeilet i den løpende lærdomen i arbeidslivet.  Det å skape et verdifullt felleskap kan noen ganger ha store innvirkninger på samfunnet hvor vi lever i. Hun vil benytte anledning til å fremme nye ideer, skape energi, ivareta entreprenør-ånden og tilby enda flere muligheter for de som trenger dem!

Redaktør:
Mikkel Gedde – BSc i Marketing Management fra BI, og MSc i Innovation & Entrepreneurship fra BI. Gründerskolen Shanghai vår 2009. Mikkel er i dag med-gründer i Fennek & Friends AS (etablert høsten 2009), en teknologibedrift som utkvikler applikasjoner til sosiale medier og egne tjenester. Fennek er én av kun 90 Facebook Preferred Developer Consultans i verden og har god erfaring med å utvikle Facebook applikasjoner. Andre interesseområder er innovasjon, forretningsutvikling, teknologi og digitale medier. Primært ønsker han å bygge opp merkevarestatusen til GSA slik at medlemmene i nettverket skal få en enda høyere status i næringslivet og bli anerkjent for å være meget dyktige. Samtidig ønsker Mikkel at GSA skal være et viktig forum for gründere med faglig og sosialt påfyll. Vi må utnytte GSA nettverket og våre kontakter!

Redaktør: Berit Bye – Bakgrunn fra havbruksbiologi og Systemdynamikk fra UiB. Gründerskolen Boston 2007. Hun eier og driver nettsiden Hestefoto.no med salg av løps- og stevnebilder, og jobber til daglig i Oslo Vinterpark på Tryvann. Berits mål med GSA er å gjøre det til noe mer enn en årlig middag, og få GSA medlemmer som merkevare kjent ute i næringslivet. Hun ønsker også flere faste sosiale arenaer i alle de store byene, samt gjøre GSA mer synlig på nett.

Sponsoransvarlig: Ann Elida Eide – MSc i Finans fra NHH. Gründerskolen San Francisco 2008. Ann Elida jobber i dag innen økonomi i Bipper Communications, gründerbedriften startet av Årets Kvinnelige Gründer 2011 og som hun skrev forretningsplan for under forkurset til Gründerskolen i 2008. Bipper utvikler trygghetsapps til mobilen og er i dag på vei ut i det internasjonale markedet. Ann Elida ønsker at GSA skal bli et alumninettverk med tettere bånd mellom medlemmene og som gir mer verdi tilbake til medlemmene. Hun vil også jobbe for flere sosiale arrangementer i de største byene i Norge.

Sosialansvarlig: Ørjan Lønningen – Visjonær. Gründerskolen Cape Town 2008. Ørjan jobber i dag som designer i eget selskap. Ønsker et nettverk med større verdi for medlemmene i form av flere tilbud som fordrer aktiv deltakelse.

Arrangementsansvarlig: Marley Kristin Singarajah –  Master i informasjon og kommunikasjons teknologi med fordypning innen E-helse, sikkerhet og systemutvikling ved universitetet i Agder. Gründerskolen Boston sommeren 2011. September 2011 startet Marley som AD&M java konsulent for Capgemini i Oslo, og jobber for tiden som prosjektkoordinator for et demigreringsprosjekt hos SG Finanas. Hun er en sosial og positiv jente, som blir lett motivert av nye utfordringer og kunnskap. Marley ønsker å øke sin kompetanse innenfor innovasjon og ledelse, og er ellers svært fascinert av teknologi. Hennes mål for året i GSA styret og vervet er å tilby sosiale og faglige arrangementer for GSA-medlemmer, som kan bidra til å øke samholdet blant medlemmene, samt være en kilde til å kunne hente motivasjon, inspirasjon og utveksle erfaringer og idee

Nå har dere fått et lite innblikk i hvem vi er og hva vi tenker rundt GSA. Men det nye styret ønsker også å bli bedre kjent med medlemmene, og satser på at mange møter opp på Tørst Torsdag (den siste torsdagen i hver måned) og andre GSA arrengementer.

Har dere andre spørsmål eller idéer, send oss gjerne en mail (styret@grunderskolenalumni.no)!

Vi ønsker dere en god jul og et godt nyttår!

Mvh

Styret 2011/2012

Ps! Husk å meld dere inn i den nye Facebook siden til GSA:

facebook.com/Grunderskolenalumni