Sosialt entreprenørskap i Europa og Epleslang

Tørst Torsdag inviterer 25. april kl 19:00 til inspirerende foredrag med Niels Jørgen Andersen, forretningsrådgiver og professor fra BI, og Anne Dubrau fra Epleslang, som nylig ble vinner av årets beste velferdsidé.

I Europa er den største sosiale utfordringen for tiden, at mange – spesielt de unge – ikke har mulighet for å skape egen inntekt gjennom verdiskaping. Det er imidlertid sannsynlig at det finnes tilstrekkelig med muligheter i Europa og internasjonalt til at alle, som er villige til å gjøre en innsats, kan få oppleve samfunnsutviklende og inntektsgivende mestring.

Niels J. Andersen kommer på Tørst Torsdag for å snakke om mulighetene for å organisere og gjennomføre sosiale entreprenørskapsprosjekter i Europa. Han mener at det som kreves for å skape inntekter ved hjelp av sosialt entreprenørskap er en aktivering av nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser, så det skapes tilbud, som de med penger til disposisjon, vil betale for. Prosjektene kan også være reduksjon eller bedre utnyttelse av offentlige utgifter.

Hvis evnen til å nyttiggjøre den nødvendige kompetanse og handlekraft finnes hos medlemmer av GSA kan vi være med til å endre verden. Alle som ønsker å skape verdifulle arbeidsplasser – og legge grunnlag for egen inntekt – bør ønske å komme med i dette arbeidet.

Dersom arbeidsplassene er nyttige og aktiverer mennesker som ellers er helt eller delvis avhengige av støtte fra det offentlige eller fra veldedige organisasjoner, bør en nødvendig del av støtten fortsatt utbetales inntil arbeidsplassene kan generere tilstrekkelig inntekt. Dette vil det enkelte land tjene på.

GS-veteranen Andersen ønsker å etablere et pilotprosjekt i Norge hvor man i samarbeid med relevante frivillige private og offentlige aktører bistår sosiale entreprenørskapsprosjekter i Europa.

Vi gleder oss også til Anne Dubrau som kommer for å snakke om hvordan de utviklet Epleslangkonseptet på forkurset til Gründerskolen. Epleslang er en nystartet bedrift som plukker epler i private hager og lager naturlig eplemost som selges lokalt i Oslo. Bedriften sysselsetter mennesker med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne.

Fossheim bil

Vi vet ofte hva vi ikke vil ha – men glemmer, overser eller igonerer det vi har. Jeg ønsker å bruke alle tilgjengelige ressurser – og å være en bærekraftig entreprenør på alle måter. –Anne Dubrau.

Fakta om Epleslang:

  • Oslo-bedrift som ansetter personer som står utenfor arbeidsmarkedet til å høster epler som ellers ikke ville bli brukt.

  • Resultatet er en 100% naturlig eplemost som nå selges i ni butikker og restauranter  i Oslo-området.

  • Styret i Epleslang består av Anne Dubrau, Eva Hugenschmidt, Stina Melkstavik, Runa Klock, Paul-Are Klock-Tjervaag og Gunn Kristin Leikvoll.

  • Ideen ble til da flere av de involverte var studenter ved Gründerskolen på Universitetet i Oslo i 2012.

  • Produserte i 2012 4600 liter eplemost og omsatte for ca 240.000 kroner.

  • Ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2013 av Ferd.

  • Hageeiere med epletrær og uten tid eller evne til å høste epler selv, oppfordres til å ta kontakt med bedriften.

Se: YouTube-video (vinnerfilmen til Ferd-konkurransen)

Nettside: www.epleslang.oslo.no
Facebook: www.facebook.com/Epleslang

IMG_9384

Velkommen til Tørst Torsdag på Mesh, 25. april kl 19:00
Meld deg på Facebook-eventen her