POST-GRÜNDERSKOLEN: Den virtuelle virkelighet

Virtual Reality (VR) er teknologien som alle snakker om fortiden. Vi merker det veldig godt her i San Francisco hvor alle konferanser rundt innovasjon tar opp temaet, og flere gründere snakker om hvordan de kan implementere VR i sine ideer. De aller fleste største selskapene har hoppet på bølgen og presenterer nå VR-løsninger for deres produkt og marked. VR er ikke bare noe som kan brukes for spill, men det kan faktisk være nyttig i flere industrier: Turisme, handel, sport, fornøyelsesparker, restauranter eller business. Mulighetene er endeløse ser det ut til.

virtual-reality

Hva er egentlig VR?

Virtuell virkelighet (som det heter på norsk) er en teknologi hvor en lager en simulert, tredimensjonal verden som brukeren kan utforske og manipulere som om det er den egentlige verden. Det finnes mye forskjellig type utstyr som skal kunne plassere en person i denne simulerte verdenen. Utstyret fungerer ved å bruke tredimensjonale bilder som blir fremstilt i en virkelig størrelse fra brukerens perspektiv. Når personen beveger seg vil bildet endre seg.

I nær fremtid skal vi nå kunne bruke VR til å handle, trene, spille spill, lære, møte nye mennesker, oppleve reisemål eller holde viktige møter. Alt fra ett sted. Om dette er kontoret, sofaen, senga eller et annet sted er opp til deg selv. Hovedpoenget her er at alle havner i sin egen ”manipulerte” virkelighet hvor du vil bruke en form for produkt som mer eller mindre skjermer deg fra den virkelige verdenen.

Hvordan vil den virtuelle virkelighet påvirke vår hverdag?

Som med alt finnes det positive og negative sider. Her er noen positive:

  • Det kan gjøre vår hverdag enklere, tidsbesparende og kostnadsbesparende
  • Det vil gi forbrukeren enda mer makt ved at en kan prøve produkt før en har kjøpt det
  • Læring og trening kan gjøres mer morsomt

Det finnes helt sikkert også flere. Tiden vil nok også vise flere muligheter som VR kan skape for en forbruker. En kan allikevel stille noen spørsmål til en fremtid hvor virkeligheten er basert på VR.
Her er noen av spørsmålene jeg stiller, gitt at alle mennesker bruker VR i en hver situasjon:
Hvor blir det av den menneskelige kontakten? Hva skjer med samfunnet som vi kjenner det i dag – vil virkeligheten bestå av hvert individs manipulerte virkelighet? Hvordan får vi hver enkelt virkelighet til å fungere med hverandres virkelighet? Er det i det hele tatt et behov for at individers virkeligheter må ta hensyn til hverandre i en slik verden?Virtual-Reality-Technology

Etter å ha tenkt litt over dette temaet selv måtte jeg lufte noen av tankene mine for Proxloop’s founder og min sjef: Øistein Sonstad. Øistein er en ”tech-geek” og klassifiserer seg selv som en ”early adopter” i diffusjonsprosessen (gitt at han har penger nok da). Nylig var Øistein nødt å anskaffe seg en ny telefon, og da falt valget naturlig nok på Samsung galaxy S7 edge hvor et Gear VR-headset følger med. Han måtte selvfølgelig sikre seg å være en av de første i Norge som faktisk får testet ut denne teknologien som ankommer i april. Mitt spørsmål til Øistein var følgende: Tror du alle har VR-briller ved utgangen av 2016?

”Nei. Ta Norge som eksempel: Her har vi ikke tilgang på VR-briller før nå tidlig i april. Dette er også kun første utgave – mange venter nok til senere utgaver før de anskaffer seg VR-briller.”

Mitt oppfølgingsspørsmål ble da: Tror du at alle selskap kommer til å satse på å skape VR-løsninger slik at fremtiden blir basert på virtual reality?

”Jeg tror augumented reality er det som vil ta over når virtual reality er blitt mer vanlig. De fleste kommer nok til å eie VR-briller, men det kommer nok ikke til å kunne erstatte det behovet vi mennesker har for personlig kontakt.” 

Det svaret får meg til å puste litt lettet ut da det er det jeg også håper på. Selv kan jeg ikke se for meg en verden hvor alt er basert på en virtuell virkelighet. Ikke ser jeg for meg hvordan det kan fungere når alle lever i sin egen, manipulerte virkelighet heller.

Augumented reality – hva er det da?

Augumented reality blir sett på som den kommende teknologitrenden, og akkurat som Øistein sa: Teknologien som etterhvert vil ta over for VR. På norsk betyr dette den utvidete virkelighet og teknologisk sett kombinerer den data fra den fysiske verdenen med virtuell data. Dette betyr at i stedet for å erstatte virkeligheten så vil den legge til informasjon for å utvide det vi kjenner som virkeligheten.Mobile-Augmented-Reality

På den måten kan et produkt laget for AR gi deg tilleggsinformasjon om det som er rundt deg med en gang. Et eksempel er så enkelt som business kort: Med AR gjør du det mulig å vise frem informasjon om bedriften din mens du gir fra deg kortet, i stedet for å gi fra deg et kort hvor det er liten sannsynlighet for at den som mottar det i det hele tatt sjekker ut hjemmesiden din. Ganske genialt?!

Disse nye teknologiene skaper masse spørsmål, muligheter, skepsis og entusiasme tek-verdenen over. Dersom du sitter med en startup, bør du tenke på hvilket potensial disse teknologiene kan skape for deg. De skaper uendelige muligheter som vil endre hvordan vi møter virkeligheten i dag, enten det er virtuelt eller utvidet.

Skrevet av Ingvild Karine Sandmo, styremedlem i Gründerskolen Alumni