Om GSA

Gründerskolen Alumni

GSA står for Gründerskolen Alumni og er nettverket av alle studenter som er uteksaminert fra Gründerskolen. Gründerskolen er et entreprenørskapskurs på masternivå og GSA består per i dag av en eksklusiv gruppe studenter fra de fleste større universiteter og høyskoler i  Norge. Formålet med Gründerskolen er å gi studenter kunnskap og erfaring fra internasjonal forretningsutvikling, med fokus på høyteknologiske oppstartsbedrifter.

Hvert år reiser cirka 150 Gründerskolestudenter utenlands til internships i gründerselskaper i San Francisco, Houston, Boston, Singapore og Cape Town. Hittil har nærmere 1800 studenter fullført Gründerskolen. Dette er personer med høyere utdanning fra et svært bredt spekter av fagfelt og utdanningsinstitusjoner i Norge, som har valgt å studere entreprenørskap ved siden av sine regulære studier. Første kull dro ut til Silicon Valley i 1999 og Gründerskolen Alumni ble stiftet i 2001 på initiativ fra Hans Kristian Fjeld (San Jose 1999) og Ragnhild Evensen (San Jose 2000). De så at Gründerskolen var i sterk vekst, og ønsket å samle det verdifulle nettverket av ressurssterke unge mennesker til Gründerskolen Alumni.

Organisasjon

Gründerskolen Alumni er drevet som en forening, med eget styre. Styret velges blant medlemmene og sitter for to år av gangen, unntatt leder og nestleder som sitter i ett år. Overgangen fra gammelt til nytt styre annonseres på den årlige festmiddagen som avholdes hver høst.

Lyst til å vite mer om Gründerskolen?

Kontakt

GSAs alumnistyre tar gjerne i mot innspill og ideer, ta kontakt på Facebook eller via e-post: styret@gsa.no