Første møte med nytt styre

Det nye styret i Gründerskolen Alumni holdt sitt første møte 4. november 2010 på Posthallen. Innom på møtet var også avtroppet leder Ingrid Ødegaard og tidligere styremedlem Alisan Senel.

Det nye styret ledes av Jan Helge Maurtvedt (Ny – Boston 2006) og nestleder er Ole Henrik Haukvik (Gjenvalgt – Singapore 2006). I styret er også Maja Adriaensen (Ny – San Francisco 2010), Tom Haugeplass (Fortsetter – Singapore 2009), Malin Holm (Fortsetter – Boston 2009), Jan-Erik Hope (Fortsetter – Boston 2008), Peter Schwarz (Fortsetter – Houston 2009), Tonie Leonora Torgrimsby (Ny – Singapore 2010) og Ronny Waage (Ny – Singapore 2010).

Hele GSA styret samlet rundt bordet

Rundt bordet er Jan Helge, Tonie, Ole Henrik, Maja og Malin. Peter var med på Skype.

I tillegg til at styret ble mer kjent med hverandre ble gjentakelse av suksessen med GSA-kalender diskutert. Det ble satt opp planer for nyhetsbrev og arrangementer. Neste Gründertorsdag blir 2. desember i Oslo.

Har du spørsmål eller innspill til styret kan du bruke kommentarfeltet under eller sende mail til styret@grunderskolenalumni.no.

Vi gleder oss til et spennende GSA år!