Mentorprogram for GS-studenter

Teslo i Singapore

Å være mentor er verdifullt, både for mentoren selv og for studentene. Mentorprogrammet i regi av Gründerskolen Alumni (GSA) er et frivillig tilbud med generell veiledning for gründerskolestudenter mens de er på sine respektive studie- og arbeidsplasser i utlandet. Den enkelte student kan hvis han/hun ønsker det ta kontakt med våre mentorer som vil kunne gi praktiske råd og veiledning vedrørende oppholdet basert på egne erfaringer fra gjeldende studiested.

Hva vil det si å være mentor for Gründerskolen? En av årets mentorer er Per Christian Strand Teslo, som vi ba dele noen av sine erfaringer og synspunkt.

Jeg var på Gründerskolen i Singapore 2012. Før avreise var jeg ekstremt usikker på hva jeg kom ned til, hvor jeg skulle jobbe, og ikke minst hvor jeg burde jobbe. Jeg visste heller ikke hvordan bosituasjonen kom til å være, og hvordan jeg burde allokere tiden min. Derfor var det lett å takke ja til tilbudet som mentor for årets kull da jeg på den måte får bidra med å fjerne noe av den trivielle usikkerheten jeg selv møtte.

Som en av to mentorer for årets kull i Singapore har jeg hatt ett to timers foredrag for studentene, der jeg la frem mine erfaringer fra oppholdet, hva jeg ville gjort annerledes, og hva jeg ville gjort igjen. På denne måten fikk årets studenter forhåpentligvis et noe klarere bilde på hva som ventet dem på andre siden av kloden. Videre har jeg vært tilgjengelig på mail og Facebook for henvendelser som måtte komme mens de befinner seg i Singapore. Forespørslene jeg har mottatt har dreid seg om alt fra hvor man burde reise, til hvor man burde jobbe. Et spørsmål dreide seg også om hvordan man kommer seg til skolen fra leilighetene, noe som kan tyde på en smule latskap fra studentenes side, kanskje? 🙂

Mentorordningen er noe jeg skulle sett mer av selv under mitt opphold. Da årets studenter har fått litt klarere rammer før sin avreise er det vel og på sin plass at de tar en liten støyt i form av høyt PSI nivå de første ukene. Det har vært en glede å veilede studentene, og dele mine erfaringer. Det å være mentor for Gründerskolen ville jeg absolutt gjort igjen, og jeg vil anbefale årets studenter til å stille opp og føre stafettpinnen videre.

Søk Gründerskolen, nyt oppholdet!

– Per Christian Strand Teslo