Kalender i posten!

Et nytt år har tatt til, og som en nyttårshilsen vil alle medlemmer som har lagt inn adresse in medlemsdatabasen motta en kalender for 2010 i posten. Inntektene fra kalenderen vil komme medlemmene til gode gjennom arrangementer i løpet av året. GSA-styret takker sponsorene som har vært med i år:

  • Hello Communications
  • Senter for Entreprenørskap, UiO
  • Ferds Sosiale Entreprenører
  • Tekna
  • Siviløkonomene
  • Norsk Designråd
  • Forskningsrådet
  • Telenor

Har du ikke mottatt kalenderen innen utgangen av januar, ta kontakt på info@grunderskolenalumni.no.