Invitasjon til workshop med advokatfirmaet Kluge

Kluge, i samarbeid med Håmsø patentbyrå, inviterer til workshop for oppstartsbedrifter 4. mars i Oslo. Temaet er hva bedrifter i oppstartsfasen bør være oppmerksomme på når de skal sikre sine viktigste verdier.

Arrangementet er i utgangspunktet åpent for alle oppstartsbedrifter, men virksomheter med tilknytning til medlemmer av Gründerskolen Alumni (GSA) og/eller Entreprenørskolen Alumniforening (ESAF) har forrang foran andre. Hver bedrift kan stille med inntil to deltakere på workshopen.

Se nederst for mer informasjon rundt påmelding, eller besøk Kluge sin hjemmeside. All påmelding skjer for øvrig via vår samarbeidspartner, Kluge.

Workshopen er fordelt på to deler. I løpet av del 1 vil vi gjennomgå og diskutere typiske fallgruver for gründerbedrifter i plenum. Del 2 består av ca. én times tilpasset veiledning til fire utvalgte bedrifter, med fokus på hvordan akkurat din bedrift bør gå frem for å sikre sine viktigste verdier. Workshopen passer for alle bedrifter i oppstartsfasen, også bedrifter som ikke utvikler patenterbar teknologi.

Del 1:

09:00 – 13:00 Seminar og diskusjon i plenum

13:00 – 13:45 Lunsj

Del 2:

13:45 – 15:45 Oppstartsmøte for fire utvalgte bedrifter

Vi ber om at de som er interesserte i et oppstartsmøte under Del 2 gir en kort begrunnelse for hvorfor akkurat deres bedrift bør få individuelt tilpasset veiledning. Det er begrenset med plasser til workshopen, så bedrifter med gode begrunnelser prioriteres også til deltakelse på Del 1.

Arrangementet finner sted fredag 4. mars i tidsrommet 09:00 til 13:00 i Kluges lokaer i Oslo. Påmeldingsfrist er 26. februar. Interessert? Meld deg på her.

Foredragsholdere er senioradvokat Kyrre Tangen Andersen fra Kluge og Krister Mangersnes fra Håmsø Patentbyrå.

Ved spørsmål oppfordrer vi om å ta kontakt med styremedlem i Gründerskolen Alumni og advokatfullmektig i Kluge, Thomas Hansteen, på mobil 452 39 334 eller thomas.hansteen@kluge.no.