Hvordan finne navn til selskapet

Hvordan finne det perfekte bedriftsnavn til ditt nystartede gründerselskap?

Ny forretningsidé, nytt firma og mange muligheter når man skal navngi det nye selskapet. Mange har startet ideprosessen uten et navn, færre har startet med et navn og bygget et selskap. Spørsmålet er likevel hvordan man kan gå frem for å finne et bra navn til en ny bedrift.

lys2

Ofte kan man enkelt tenke seg til et passende navn ut fra hvilken bransje man driver i, eller hvor man holder til. Hvis man for eksempel er største eller eneste regnskapsfører i sitt område, så kan en kalle seg Øvredalen Regnskapskontor (sted og navn er er tilfeldig og viser ikke til et virkelig selskap).

Andre er kanskje så heldige at de driver med noe så enestående at beskrivelsen av det er dekkende i seg selv. For disse gjelder det å finne ut hva man vil kommunisere med navnet. Et godt navn bør i følge kjennere «reinforce the key elements of your business». Hvilket egentlig betyr at det bør gi en viss mening på et eller annet plan. De samme kjennerene mener også at navne-ekspertene holder sin knapp på navn som er virkelige ord. Det vil si ord som betyr noe framfor bokstavkombinasjoner eller ord som er funnet på for anledningen.

Noen steder som kan hjelpe er såkalte «online name generators». Ja de finnes, og det er akkurat like fantastisk som det høres ut.

bng

Eksempler på slike navnegeneratorer er:

Bruken av slike navnegeneretorer peker også på at bedriftsnavnet «should reinforce the key elements of your business». Hvilket vil si at ordene som puttes inn bør kunne relateres til navnet man vil ha ut.

Om ikke navnegeneratoren sjekker for deg, kan det være lurt å sjekke tilgjengeligheten på navnets domene, hos f.eks. Domeneshop kan du sjekke .no-domener, eller .com-domener hos GoDaddy.
Vær klar over at du må ha et organisasjonsnummer på bedriften før du kan kjøpe .no-domener.

Det er også viktig å være klar over Brønnøysundsregistrenes krav til selskapsnavn, mer om det finner du her.

Å lage navn på selskapet kan være en krevende prosess selv med hjelpemidler som de over. Resultatet kan fort bli at man får en liste over 50 ubrukelige navn. Husk da at tålmodighet er en dyd. Alle navnene kan vises til venner og kjente som kjenner til prosjektet, og kanskje starter det en tankeprosess som resulterer i et helt annet navn.

Magasinene Entrepreneur og Inc., samt nettsiden Sitepoint har satt sammen huskelister som kan være nyttige å gjennomgå før man velger bedriftsnavn. Klikk på linkene for å lese artiklene.

Til slutt gjenta prosessen. Tenk igjen på hva selskapet egentlig selger. Hva selskapet ønsker å formidle med navnet. Er det kunnskapen til dem som sitter der? Er det et spesielt produkt? Er det en spesiell tjeneste?

Prøv med assosiasjoner og vis forslagene til noen som ikke har vært involvert i ideprosessen. Navnet definerer ikke virksomheten, på sitt beste så beskriver det den, men det skal være med på hele reisen, så det bør understreke nøkkelelementene i virksomheten.

Forfattet av Ørjan Lønningen, 2014

GSA_LIGGENDE_1_GREY