Gode tider for å tenke nytt! Få støtte til idéutvikling.

Nå kan du søke støtte til innovasjonsprosjekter gjennom det nye programmet “Design Pilot”. Norsk Designråd har nemlig fått tildelt noen ekstra millioner som skal brukes til å skape innovasjon gjennom bruk av design i bedrifter og offentlig sektor!

Design Pilot 09 er et nytt nasjonalt program i regi av Norsk Designråd som skal introdusere og evaluere nye metoder for innovasjon i private og offentlige foretak. Gjennom økonomisk støtte til ideutarbeidelse skal helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer skapes.

Din virksomhet kan være en av de vi ønsker oss. Det skal ytes økonomisk støtte til prosjekter som fokuserer på brukernes behov i idéutviklingsfasen. Det er en forutsetning at du bruker egen eller innleid designekspertise i prosessen.

Søknadsfrist 1.oktober 2009.

Klikk her for søknadskjema og mer informasjon