Disse to får delta gratis på Eric Ries’ Lean Startup-konferanse i Oslo

For gründerintesserte er det er ikke en hvem som helst som kommer til Oslo 8. februar, nemlig Eric Ries, grunnleggeren av Lean Startup, en forretningsstrategi- og tenkemåte som hjelper oppstartsselskaper (og andre) til å allokere ressursene mest mulig effektivt. Nå skal de to GSA-medlemmene Erik Medbo og Cecilie Woldseth få lære av mer om Lean Startup – av Eric Ries – live i Oslo 8. februar. Gratulerer!

Trekningen av billettene til konfereansen skjer på bakgrunn av deltagelse i GSA sin nylig avsluttede medlemsundersøkelse. Styret ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å gi oss sine tilbakemeldinger – alle innspill vil bli brukt i det videre arbeidet for alumniforeningen. Billettene med en verdi på 5900,- kr hver, gis av IT-konsulentselskapet Iterate.

Mer om programmet kan du lese her.