Dette kjennetegner GSA-medlemmene

Rett før jul gjennomførte 2015-styret en12193603_849930815104230_8503872783525691088_n medlemsundersøkelse. Vi ønsket blant annet å vite hva medlemmene våre jobber med i dag, om de er involvert i noe innovasjonsrettet og om Gründerskolen har hatt noen positiv innvirkning for dem. Vi har laget en enkel oversikt over den viktigste funnene, og vi ønsker å dele denne med dere slik at dere vet mer om GSA-nettverket.

Velutdannede og innovasjonsinteresserte
Over 90 prosent har mastergrad. Det finnes flere forskjellige utdanningsområder i nettverket, men de største gruppene var innenfor ingeniør/sivilingeniør/teknologi og økonomi. 77 prosent av medlemmene våre er nå i fulltidsjobb og 72 prosent vektlegger innovativt fokus når de ønsker å søke nye jobber.

Noe av det vi synes er mest spennende, er hvordan GSA’ere interesserer seg for innovasjon. Hele 70 prosent arbeider med innovasjon eller forretningsutvikling, og 60 prosent kunne fortelle oss at de har bidratt med økt fokus på innovasjon i bedriften.

Her var det fire områder som slo klarest ut:

  • Forretningsideer
  • Formalisering av innovasjonsprosessen
  • Ledet idéutviklingsprosesser
  • Utredet kommersielt potensial i nye konsepter

Mer enn halvparten er gründere – og flere vil bli
Like spennende er det å vite at hele 57 prosent har startet, eller vært med på å starte, en bedrift. Over halvparten hadde mindre enn ett års arbeidserfaring da de startet, og 95% (!!) kunne tenke seg å starte et nytt selskap i fremtiden.

Vi tar det jo gjerne som en selvfølge at de som blir med på Gründerskolen er interessert i innovasjon, men det er veldig spennende å få det bekreftet at så mange arbeider med noe innovasjonsrettet. Enten det er gjennom egen bedrift, eller innad i en større bedrift.

Det er også positivt at Gründerskolen blir opplevd som en positiv faktor ved ansettelse. Hele 75 prosent sier at dette var en klar positiv faktor.

Vi har også fått flere tilbakemeldinger på hvordan nettverket kan skape enda mer verdi for våre medlemmer, og dette er noe vi ønsker å jobbe med. Blant annet var arenaer for nettverksbygging etterlengtet. Dette ønsket er noe vi håper vi kan imøtekomme med det nye konseptet «Sofaprat» som hadde kick-off torsdag, 14. april, på Mesh i Oslo. Dersom dette blir en suksess i løpet av året, kan vi også se på muligheter for å utvide til andre byer.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

DSC_0118
Fra første Sofaprat 14. april. Foto: Christian Høye Lie

 Neste Sofaprat er 12. mai på Mesh.

Medlemsfordeler
Videre var også medlemsfordeler et punkt som kom opp, og dette er noe vi har satt på agendaen for året. I styret har vi et par dedikerte som vil lete etter relevante fordeler å tilby våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen innspill til hva medlemmer bør få tilbud om, både i form av kunnskap, sosialt og fordeler. Vi er veldig stolte av å være del i et så spennende nettverk, og gleder oss til å fortsette å utvikle det!

GSA-styret kan kontaktes på styret@grunderskolenalumni.no og via vår Facebook-page. Det er også mulig å ta direkte kontakt til styreleder Ida Furnes Breivik på telefon/sms: 40523618

Gründerhilsen fra

Gründerskolen Alumni-styret 2016