De tre fasene i entreprenørskap

9. juni 2009 skriver Rajesh Setty fra ActiveGarage om The Dance of Entrepreneurship. Han definerer tre faser av entreprenørskap:

 1. Begynnelse
 2. Reisen
 3. Den nye begynnelsen
Bildet er hentet fra Rajesh Setty
Bildet er hentet fra Rajesh Setty

Begynnelsen

De fem elementer i Begynnelsen:

 1. Formål (Purpose): Å vite hvorfor du gjør dette vil hjelpe deg når det blir tøft
 2. Lidenskap (Passion): Å gjøre det du liker vil gjøre at det føles som du ikke jobber
 3. Mennesker (People): Å bygge noe sammen med de rette folkene gjør at det ser enklere ut
 4. Problem (Problem): Å løse et problem vil hjelpe ettersom folk betaler for å løse reelle problemer
 5. Planlegge (Plan): Å ha en plan selv om du vet at den vil endres underveis

Reisen

De fem elementene i Reisen:

 1. Tålmodighet (Patience): Alt tar lengre tid og koster mer. Tålmodighet er en nødvendighet.
 2. Vedvarenhet (Persistence): Hold deg til kursen selvom dere møter problemer underveis
 3. Utholdenhet (Perseverance): Behold troen på å lykkes selvom dere tilsynelatende ikke lykkes med det første
 4. Smerte (Pain): Evnen til å håndtere “smerter” ved entreprenørskap underveis
 5. Politikk (Politics): Å vite hvordan man skal navigere i politikken. Du trenger kanskje ikke spille et politisk spill, men du bør vite hvordan dere skal overleve og trives i det politiske landskapet som allerede finnes

Siste fase er det de kaller “den nye begynnelsen”. Dette gjorde de med vilje fordi entreprenørskap ikke slutter med noe, men det er heller en stein for å begynne på noe nytt.

Den nye begynnelsen

Så, her er de fem elementene i Den nye Begynnelsen:

 1. Stolthet (Pride): Tilfredsheten som kommer når man tar en konsept fra begynnelse til slutt.
 2. Fortjeneste (Profit): Hvis utrettet riktig, er det penger å tjene. Men vi snakker også om fortjeneste i forhold til personlig vekst og utvikling.
 3. Makt (Power): Siden ni av ti bedrifter går ut av business, får du automatisk makt dersom du er blant dem som lykkes.
 4. Muligheter (Possibilities): Nye muligheter åpner seg når du har mer troverdighet.
 5. Filantropi (Philanthropy): Du kan gjøre en større forskjell i verden nå som du har ekstra kapasitet og kapital.

For de av dere som begynner på denne fantastiske reisen, ønsker vi deg det aller beste!