Coaching før jobbintervju?

Nysgjerrig på hva en coach gjør og hvordan du kan dra nytte av coaching en gang i fremtiden? Skal du kanskje snart på jobbintervju? Vi ba tidligere GS-student og personlig coach Ann Elisabeth Search fortelle om faget coaching, sin praksis som coach og hvordan en slik samtale kan være til nytte. Her er hennes svar: 

Først en liten introduksjon. Jeg har alltid vært interessert i mennesker og deres potensial, som enkeltpersoner, i bedrifter og selvfølgelig som entreprenører. Jeg har en bachelor i sosial anthropologi og har vært med på Grunderskolen. Jeg har studert coaching ved I-Coach, et ledende institutt i England som er akkreditert av The European Mentoring and Coaching Council.

Jeg hadde alltid lyst å finne noe som jeg var god til selv og fant et kurs som jeg synes var interessant. Det var et kurs i coaching. Coaching handler om aktiv lytting, å stille spørsmål som gjør at personen som blir coachet blir klar i sin tenking og kan bruker coaching til noe positivt. Det er personlig veiledning gjennom samtale hvor, ved å stille spørsmål, blir du gjort mer bevisst om egne svar og løsninger på din vei mot ønskede endringer eller utfordrende mål. Coaching er et verktøy og kommunikasjonsform som har som mål å skape organisatorisk effektivitet gjennom individuell fortreffelighet. Coaching er et kraftig og anvendbare verktøy som kan;

 • utvikle din selvinnsikt og selvtillit
 • hjelpe deg å fokusere på mål og oppnå dem
 • lære deg å prioritere, utvikle effektive strategier og fullføre prosjekter og mål
 • utvikle dine lederegenskaper både overfor deg selv og i samspill med andre
 • utvikle arbeidsglede og virkeliggjør dine visjoner
 • skape målrettede løsninger på problemer
 • motivere til endring
 • øke din ytelsesevne
 • gjøre at du utvikler gode kommunikasjonsferdigheter
 • bedre evnen til å møte utfordringer
 • skape bedre balanse og harmoni mellom jobb, familie og fritid

coaching 0121

Muligheter med coaching.

Et scenario jeg har brukt coaching til og fått gode resultater med er i forhold til søknadsprosessen og intervjusituasjonen. Noe av det som kan jobbes med og er viktig å tenke gjennom er for eksempel; hva er det du ser på som mest utfordrende med intervjusituasjonen for deg? Er det noe spesielt som du mener er vanskelig og trenger trening til for å mestre? Finner du selvtilliten i den situasjonen? Det er å finne dine egne utfordringer og din egen styrke til å konfrontere den.

I selve intervjuet, kjenner du deg selv? Er du sikker på at du har det som stillingen krever? Sannsynligvis ja, men kan du sette ord på din egenhet på en klar og tydelig måte?

Du skal ta neste karrieresteg og det vil komme oppgaver du har ikke utført før, kan du gjøre rede for hvordan du vil kunne takle disse oppgavene? Er du klar til å sitte i et intervju og fortelle med selvsikkerhet om dine fortrinn i forhold til andre søkere?

Har du en objektiv ide og kan du identifisere hva de største utfordringer vil være for deg når du søker en bestemt stilling? Hva er de største utfordringene med å sikre deg stillingen? Ved å sette det i kontekst og analysere dine utfordringer med en bestemt stilling kan dette sette dine utfordringer i en annen lys. Dine styrker kan forklares i sammenheng med stillingens innhold og gir et klart bilde av deg som kan kommuniseres på en tydelig og bestemt måte.

Har du tenkt over andre spørsmål som kan bli spurt under intervjuet? Har du forberedt deg på det uforutsigelige på en best mulig måte? Vet du hvilke fremtidige utfordringer bedriften vil kunne stå foran? Hvis du skulle intervjue noen til akkurat den stillingen du har søkt, hva vil du har spurt de? Hva ville du har sett på som viktig til stillingen? Hva kan være utfordringer til sjefen i en bestemt bedrift som gjør at de vil spørre om det du har kanskje ikke tenkt over selv? Det kan være akkurat det som skiller deg ut.

I løpet av en eller flere samtaler kan en coach hjelper deg med å svare disse spørsmål, og andre som kommer underveis i en samtale. En coach kan også hjelpe deg å være klar over andre styrker som du kanskje ikke ser selv i et samarbeid. En coach har trening i å lytte men også mye mer.

Et eksempel:

Kanskje det er lettere å belyse hvordan en coach kan jobbe med å lese denne tilbakemeldingen jeg fikk fra en coachee som fikk først en stilling og kom tilbake for mer coaching til en annen svært utfordrende stilling:

“Før hver time, hadde Ann sett over min profil, søknaden og stillingsutlysing. Før jeg kom til timen hadde hun en objektiv ide om hva mine største utfordringer kunne være. I tillegg spurte hun meg om hva jeg synes ville være de største vanskeligher med å få stillingene. Hun kom til timene godt forberedt med flere spørsmål og problemer knyttet til stillingene. I løpet av coachingtimen hjalp hun meg å identifisere hva de konkrete utfordringene for å få stillingene kunne være og analyserte de og satt de i en realistisk kontekst. Dette hjalp meg å forstå at en stor del av det jeg så som utfordringer eller hindringer var faktisk min egen frykt. Ann hjalp meg å huske konkrete eksempler av tidligere yrkeserfaringer som var relevant i denne konteksten. Hun hjalp meg også å finne måter å kommunisere mine styrker og ferdigheter i en relevant måte til respektiv stilling.”

“What I most valued about Ann was her ability to listen actively and identify exactly where I needed help. As such, she asked me straightforward and thorny questions which made me confront my insecurities in a safe and friendly environment and “practice” my reaction to them. This made me gain strength and confidence. I arrived at both interviews fully aware of my strengths and weaknesses and with the ability to talk about them in a balanced and positive manner. On both occasions I was amazed during the interviews about Ann’s ability to foresee what kind of questions or situations I could face and make me be well prepared for them”.

Sistnevnte person har nå en lederstilling i et oljeselskap i Norge.
Dette var bare to scenarier, men kanskje noe å tenke igjennom for de som skal ut og søke ny jobb.

coaching 015 - crop151

Lykke til!

Ann Elisabeth Seach
Coach – Liberty coaching and consulting.
Epost: 
annelisabeth@libertyconsulting.no
          annseach@live.no
Mobil: 400 63 298