Årets første GSA-samling i Bergen blir på The Hub, Torsdag 26. januar 2012, kl. 19.00

Velkommen til The Hub i Bergen!

The Hub er Norges første hus for sosialt entreprenørskap, og karakteriserer seg selv som en kombinasjon av et innovasjonslaboratorium, en forretningsinkubator, et atelier, en lounge, et kontorhotell og en arrangementsarena. Hub’en tilbyr en rekke ulike modeller for medlemsskap – fra åpent arbeidsfellesskap med pulter til leie på timesbasis til områder som er mer avskjermet til bruk for heltidsmedlemmer. Hub’en har slik et fleksibelt tilbud hvor medlemmene selv bestemmer hvor og hvordan de ønsker å arbeide ut fra egne behov. Medlemmer på fleksible tidsbaserte modeller kan leie lagringsplass og skalere modellen opp og ned fra måned til måned. HubBergen er et inspirerende gründerhus for mennesker som ønsker å gjøre en forskjell – et sted der medlemmene kan arbeide, møte likesinnede, utforske, lære og bygge nettverk.

Huset åpnet på Bryggen i september 2011 og GSA  vil få en omvisning på huset samt muligheten til å slå av en prat med både gamle og nye kjente.

The Hub holder til på Bryggen i Bergen, rett bak det overraskende helårs-foretaket  «Julehuset». På bryggeveggen nærmest Fløyen vil dere kunne se «Det Hanseatiske Kvarter» i store hvite bokstaver, samt logoen for The Hub. Adressen er: Holmedalsgården 3, 5006 Bergen.

Ses på på Tørst Torsdag 26. januar 2012, kl. 19.00 på The Hub Bergen!

Les mer: http://bergen.the-hub.net/public/

Mvh

GSA styret