Om oss

Om GSA
GSA står for Gründerskolen Alumni og er nettverket av studenter som er uteksaminert fra Gründerskolen. Hvert år reiser cirka 150 Gründerskolestudenter utenlands til internships i gründerselskaper i San Francisco, Houston, Boston, Singapore, Toronto og Cape Town (samt andre tidligere destinasjoner). Hittil har nærmere 1600 studenter fullført Gründerskolen. Dette er personer med høyere utdanning fra et svært bredt spekter av fagfelt og utdanningsinstitusjoner i Norge, som har valgt å studere entreprenørskap ved siden av sine regulære studier. Første kull dro til Silicon Valley i 1999 og Gründerskolen Alumni ble stiftet i 2001 på initiativ fra Hans Kristian Fjeld (San Jose, 1999) og Ragnhild Evensen (San Jose, 2000). De så at Gründerskolen var i sterk vekst, og ønsket å samle det verdifulle nettverket av ressurssterke unge mennesker til Gründerskolen Alumni.

Organisasjon
Gründerskolen Alumni er drevet som en forening, med eget styre. Styret velges blant medlemmene og sitter for to år av gangen, unntatt leder og nestleder som sitter i ett år. Overgangen fra gammelt til nytt styre annonseres på den årlige festmiddagen som avholdes hver høst.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her
Vi har lukkede grupper for medlemmer på LinkedIn og Facebook, samt en åpen Facebook-side for alle interesserte i entreprenørskap. Dersom du er (tidligere) Gründerskolestudent er du velkommen til å melde deg inn i de lukkede gruppene våre.

Vil du bli styremedlem?
Gründerskolen Alumni (GSA) kan bli Norges viktigste nettverk innen entreprenørskap og innovasjon. Vi er over 1600 medlemmer. Målet med alumniforeningen er å skape møteplasser hvor medlemmene kan knytte kontakter og dele erfaringer. Alle medlemmer kan stille til valg som leder, nestleder eller styremedlem! Ta kontakt dersom du er interessert i å stille, eller vet om noen som vil være bra kandidater.

Styret er motoren i GSA, som sørger for et mangfold av aktiviteter i nettverket. Blant annet jobber styret med å arrangere sammenkomster for medlemmene, herunder den årlige middagen og månedlige nettverkstreff. Vi drifter bloggen her på nettsiden, og sender ut nyttig informasjon på mail i tillegg til å drifte Facebook-siden og LinkedIn-gruppen. Styret vil gjerne ha inn folk som har lyst til å være med å videreutvikle disse til en sterk og funksjonell tilstedeværelse på nett. Det er også viktig for oss å holde kontakten med nye og gamle alumnier og finne ut hva som rører seg i nettverket. Har du lyst på nye venner, verdifulle kontakter og masse gøy er det ingen grunn til å nøle!

 

Styret

Martin Sætre

Othea Vikse

Ole Johan a. Bjerke

Håkon Haugsten Hansen

Daniel Karlsen

Isabella McNeill Benestad

Kontakt oss