1 mill. til Årets kvinnelige gründer

Fra Gründer.no: Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad utlyser en pris med tilskudd på 1 mill kroner til en lovende kvinnegründer. Prisen utlyses i samarbeid med innovasjon Norge og er et ledd i regjeringens arbeid for å følge opp målet om at 40 prosent av alle nye entreprenører skal være kvinner innen 2013. I tillegg til å vise til gode resultater, vektlegges potensial og ambisjoner for videre vekst i utvelgelsen av kandidater.

Vinneren av prisen Årets kvinnelige gründer 2009:

  • Kan vise til gode resultater og samtidig ha ambisjoner og potensial for videre vekst, gjerne internasjonalt.
  • Kan presentere en troverdig vekststrategi med budsjett og finansieringsplan.
  • Er en nyetablert (3 til 5 år) kvinnelig gründer eller bedriftsleder
  • Er helst innenfor sektorene reiseliv, kultur og opplevelse, helse, energi og miljø, maritim, IKT, olje og gass, marin og landbruk.

Vinneren av prisen Årets kvinnelige gründer 2009:

Vil motta en pris med tilhørende rett til tilskudd til bedriften pålydende 1 millioner kroner, der 1/3 av tilskuddet utdeles ved overrekkelsen, 1/3 ved iverksetting og resten ved gjennomført plan.

Kjenner du noen som bør bli nominert? Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet vil innstille priskandidater. I tillegg oppfordres aktuelle kandidater til å henvende seg til Innovasjon Norge for å melde sitt kandidatur.